Boosta hälsan med friskvård!

Friskvård

Vi vill ge dig som medarbetare goda förutsättningar att göra ett bra jobb, trivas på jobbet och må bra. Arbetsprestation och hälsa går hand i hand därför har friskvårdsbidraget nästan dubblats sedan årsskiftet. Visst är det fantastiskt! 🙂

Friskvårdsbidraget ger dig som medarbetare hos oss möjlighet till att förbättra din hälsa. Fysisk aktivitet gynnar både den fysiska och psykiska hälsan.

– Friskvårdsbidraget räcker i många fall både till någon fysisk aktivitet och någon behandling som till exempel massage eller fotvård. Listan över aktiviteter du kan göra är lång och det finns garanterat något som passar just dig, säger Lena Borgstrand, folkhälsosamordnare.

Vilka aktiviteter kan jag få ersättning för?

Du kan få ersättning för sådant som enligt Skatteverkets regler är ”motion och friskvård av enklare slag och mindre värde”.

Till det räknas motionsaktiviteter som till exempel styrketräning, spinning, simning, motionsdans, racketsporter och lagsporter. Du kan även få ersättning för kostnader för till exempel yoga, kostrådgivning, stresshantering, massage och rådgivning i samband med rökavvänjning.

Du kan inte få ersättning för att hyra eller köpa utrustning, medlemsavgifter, teorikurser, diplom, hälsovård, sjukvård eller skönhetsvård. Entréavgifter till exempelvis idrottsevenemang ersätts inte heller. Kulturkortet är inte godkänt som friskvårdsaktivitet.

Så här gör du för att redovisa dina kvitton och ansöka om friskvårdsbidrag

  • Läs igenom våra rutiner för friskvårdsbidrag och ta reda på vilket underlag du behöver.
  • Du väljer den aktivitet du vill göra, betalar och sparar kvittot.
  • Fyll sedan i blanketten som du hittar längst ner på denna sida, följ instruktioner och lämna in blankett.

Friskvårdsbidraget betalas ut löpande under hela året, så du kan alltså ansöka om bidrag vid fler än ett tillfälle under året. Bra va?! 🙂