Bli ledare i vår organisation

deltagare ur "Ledarutvecklingsprogrammet"

”Utbildningen var över all förväntan, trots att mina förväntningar var väldigt höga!”

”Mycket av det vi lärt oss har jag nytta av både i mitt arbete och i vardagslivet.”

”Att träffa andra som brinner för frågor om ledarutveckling har varit det som inspirerat mig mest. Att få dela tankar och erfarenheter samtidigt som vi tillsammans fördjupat oss i ämnet har gett oerhört mycket.”

Det är några ord från tidigare deltagare i vårt ledarutvecklingsprogram.

Är du också sugen på att vara med och driva utvecklingen i vår kommun och samtidigt lära dig mer om både dig själv och om ledarskapsfrågor?
Vårt ledarutvecklingsprogram ”Ledarutveckling över gränserna” gör vi i samverkan med flera andra kommuner. Syftet är att ta tillvara på våra medarbetares inneboende potentialer och programmet är för dig som vill satsa på att arbeta med chefs- och ledarskapsuppdrag i framtiden.