Beslut att utarbeta ett åtgärdsprogram

Blankett för beslut att utarbeta ett åtgärdsprogram enligt skollagen kap. 3 § 9.

Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 § eller i form av anpassad studiegång enligt 12 § får rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan.

Beslut om åtgärdsprogram är offentliga. Rektor eller den som har delegation att besluta om åtgärdsprogrammet bör vara försiktig med vilka uppgifter som tas in i åtgärdsprogrammet. Självklart måste kravet på vad ett åtgärdsprogram ska innehålla uppfyllas, det vill säga elevens behov av särskilt stöd, hur det ska tillgodoses och vem som ska följa upp det, men ta inte in mer information än nödvändigt i åtgärdsprogrammet. Eventuella diagnoser och övrig känslig information bör istället tas med i underliggande utredningar till åtgärdsprogrammet, som kan omfattas av sekretess.