Beslut att utbildning på komvux upphör

Här hittar du som rektor en blankett för beslut om att utbildning upphör inom vuxenutbildningen, vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive på gymnasial nivå samt svenska för invandrare.