Publicerad:

Berguven är årets arbetsplats inom socialförvaltningen!

Personal på Berguven

Motiveringen lyder:
En arbetsgrupp som ser sin styrka i att skapa något nytt. Hitta nya arbetssätt med fullt fokus på det salutogena. Målet är att göra det bästa de kan för att ge de boende ett så rikt och värdefullt liv som möjligt.
Arbetet med att nå dit är inte över, det kommer aldrig att vara över, men det är roligt att arbeta igen!

Berguven belönas med 30 000 kronor att använda till något verksamhetsutvecklande i kombination med att det ska vara personalbefrämjande.

Ett STORT GRATTIS till er!