Barnchecklista och barnkonsekvensanalys

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att barnchecklistan ska användas inför beslut i nämnden som berör barn och elever.

Barnchecklistan implementeras i alla verksamheter. Den är verksamhetens ryggrad – att ställa sig dessa frågor i alla sammanhang när det handlar om beslut som berör barn eller elever. Även nämnden kan använda den i sina beslut. Frågorna tas med i alla tjänsteskrivelser som berör barn eller elever.

Barnkonsekvensanalyser ska göras vid större förändringar som rör barn. Det kan till exempel gälla framtagande av policydokument och budget, nedläggningar av skolor, nybyggnation av skolor och förändringar i verksamheter.