Arbete i samband med smitta

Om du inte kan arbeta på grund av smitta. Om du bär på en smitta utan att vara sjuk kan du få smittbärarpenning. Det gäller om du måste avstå från att arbeta:

  • på grund av beslut enligt smittskyddslagen eller livsmedelslagen
  • i väntan på att genomgå en läkarundersökning eller hälsokontroll som ska visa om du är smittad av en allmänfarlig sjukdom eller har en sjukdom, en smitta, ett sår eller annan skada som gör att du inte får hantera livsmedel.
  • annan skada som gör att du inte får hantera livsmedel.

Försäkringskassans information om smittbärarpenning

Avstängning på grund av smitta

Efter att arbetsgivaren har varit i kontakt med läkare kan arbetsgivaren
meddela arbetstagaren förbud mot att arbeta för att förhindra att smitta sprids. Under ett sådant förbud behåller arbetstagaren sin lön.

Arbetsgivaren kan också meddela att arbetstagaren inte får arbeta i avvaktan på en beordrad läkarundersökning enligt lag, avtal, förordning eller statlig myndighetsföreskrift. Vid ett sådant förbud får arbetstagaren sjuklön.

Arbetsgivaren står för de kostnaderna för en beordrad läkarundersökning som Försäkringskassan inte täcker. Om läkarundersökningen visar att arbetstagaren inte har haft nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom ska förlorade avlöningsförmåner betalas ut.

Arbetstagaren kan stängas av från arbete i högst 30 kalenderdagar om arbetstagaren vägrar att genomföra en läkarundersökning eller vägrar att följa läkares rekommendationer om vård. Under en sådan avstängning utbetalas ingen lön.

Observera att denna text är en förenklad version för avstängning på grund av smitta. Ovan rutiner grundar sig på allmänna bestämmelser kapitel 3 §10.
För mer information se bifogad fil.