Att avsluta din anställning

För att avsluta din anställning behöver du lämna in en skriftlig uppsägning till arbetsgivaren. Det gör du genom att fylla i blanketten för uppsägning och lämnar den sedan till din chef. Du har rätt att säga upp din egen anställning utan att ange någon särskild anledning.

  • Har du varit anställd mindre än ett år har du en månads uppsägningstid.
  • Har du varit anställd över ett år har du tre månaders uppsägningstid.