Publicerad: Uppdaterad: 2016-09-28 10:44

Arbetsförmedlingen utökar och samlokaliserar med kommunens arbetsmarknads- och integrationsenhet – och ett modernt bibliotek skapas centralt i Hultsfred

Pressbild utanför Hultsfreds bibliotek

Arbetsförmedlingen kommer från och med september 2017 att utöka sin verksamhet med 10-15 nya tjänster i Hultsfred. Det innebär att Arbetsförmedlingen behöver mer yta och då flyttar in i bibliotekets nuvarande lokaler. I anslutning till denna lokal flyttar även kommunens arbetsmarknads-och integrationsenhet in. För bibliotekets del innebär detta en flytt och en möjlighet att fortsätta utvecklas till ett modernt bibliotek på annan central plats i Hultsfred.

Arbetsförmedlingen fattade i måndags sitt formella beslut om att utöka sin närvaro i Hultsfred med 10-15 nya tjänster, vilket innebär upp emot 40 anställda. Anledningen är behovet av att träffa en handläggare bedöms vara stort utifrån den höga andelen nyanlända i Hultsfreds kommun. I Vimmerby kommer Arbetsförmedlingen att vara närvarande i samverkan med kommunens arbetsmarknadsenhet. Vimmerby och Hultsfred kommuner kommer att fortsätta sitt samarbete inom dessa områden.

– I detta ser vi en stor möjlighet att få fler nyanlända i arbete, säger Lars Rosander, kommunalråd. Förhoppningsvis medverkar det till att tillgodose behovet av arbetskraft. Arbetsförmedlingens samarbete med kommunen är mycket värdefullt och kommer att underlätta både för de asylsökande och för arbetsmarknads- och integrationsenheten.

Utökningen av tjänster innebär att större lokaler behövs för Arbetsförmedlingens räkning. Därför kommer Arbetsförmedlingen att flytta från sina nuvarande lokaler i centrala Hultsfred till nuvarande bibliotekets lokaler. Dessutom möjliggör flytten en nära samverkan med kommunens utökade arbetsmarknads- och integrationsenhet, som kommer att placeras på våningen ovanför nuvarande bibliotek.

– Vi ser en samlokalisering med Arbetsförmedlingen som optimal, säger Robert Andersson, chef på kommunens arbetsmarknads- och integrationsenhet. Vi möter båda människor med samma behov. Det är även en stor fördel att vara nära gymnasiet.

8-10 medarbetare från arbetsmarknads- och integrationsenheten kommer att vara placerade i de nya lokalerna. Flyktingverksamheten är fördubblad i antal personer, och arbetsmarknadsverksamheten ska förstärkas.

– Detta är ytterligare ett önskemål i vår plan för lyckad integration som vi nu faktiskt kan bocka av, säger Åke Nilsson, kommunstyrelsen. Ett av våra starka önskemål var just att myndigheter behöver finnas på plats i områden med ett högt asylmottagande.

Parallellt undersöks fem möjliga nya placeringar för ett nytt modernt bibliotek centralt i Hultsfred. Detta ger möjligheter att utveckla och bygga om i centrum, och påverkar handel och andra aktörer positivt. En projektgrupp med representanter från kommunen är bildad, och arkitekter kommer att kopplas in. All berörd personal är informerad och beskedet mottogs positivt.

Steget som ligger först kronologiskt är dock att utveckla en kreativ plattform för näringsliv och lärande inom bland annat 3D och datorer, så kallade Makerspaces. Detta kommer ske i en 200 kvm stor lokal i anslutning till Hultsfreds gymnasium, som invigs redan i september. I steg två är syftet att knyta Makerspaces till de eftergymnasiala utbildningar som finns på Campus Hultsfred.