Är du vår nästa stolta ledare? Sök ledarutvecklingsprogrammet!

Ledarutveckling 2023

Detta är en unik möjlighet som ger goda förutsättningar till utveckling.

Förutom att få mycket kunskap om ledarskap så får du även en större förståelse för dina egna handlingar och tankar.

Alla som är intresserade av att utveckla sig inom ledarskap bör söka utbildningen.

Detta är tre citat från tidigare deltagare i vårt ledarutvecklingsprogram. Till hösten startar en ny omgång av Ledarutveckling över gränserna. Nu har du chansen att söka en utbildning som ger dig personlig utveckling och en bra förberedelse inför en framtida chefs- och ledarroll.