Ansvarsfördelning mellan verksamhetsvaktmästeri och fastighetsdrift

Denna vägledning gör det lättare att kontakta rätt avdelning när du behöver hjälp.

Serviceenheten ansvarar för:
Drift, skötsel och reparationer, besiktning, underhåll av all till verksamheten tillhörande utrustning såsom lekredskap, lekhus inom- och utomhus, möbler, övriga staket, flaggning och sophantering. Utsmyckningar, odlingar för verksamheten, solavskärmningar som persienner och mörkläggningsgardiner. Belysning som inte är fast installerad, typ fönsterlampor, bordsbelysning eller belysning för verksamhet. Installerade maskiner för verksamheten, orientringsskyltar, passersystem, inbrottslarm och klimatkylanläggningar.

ABHB fastighetsavdelning ansvarar för:
Drift, underhåll och reparationer av byggnader där kommunal verksamhet bedrivs, inklusive tillhörande fasta installationer och fast installerad inredning.
Med byggnader avses tak, väggar, fönster och dörrar, lås (inom- och utomhus) samt golv.

Med fasta installationer avses byggnadsfunktioner som värmesystem, vatten- och avloppssystem, ventilationssystem, fastighetsinstallerade elsystem, fast installerad allmänbelysning inom- och utomhus, hissar, fast installerad storköksutrustning, centralantenn, brandlarm och brandsläckningsutrustning.

Med fast installerad inredning avses spisar, kylar, frysar, tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, handfat, wc-stolar, köksskåp och diskbänkar.
Ombyggnationer eller renoveringar som hyresgästen vill bekosta eller inköp av vitvaror m.m. som bekostas av hyresgästen, ska alltid föregås av en dialog med fastighetsägaren.

ÖSK:s gatu- och parkavdelning ansvarar för:
Drift och tillsyn av alla utomhusytor, inklusive gränsstaket med tillhörande grindar, vattenspel, ej verksamhetsknuten skyltning, mindre reparation av asfaltsbeläggning (typ potthål), tillsyn vatten- och avloppsledningar.