Publicerad:

Hultsfreds kommun och det lokala näringslivet tillsammans i en Agenda 2030-stafett – Målgång för stafetten på förskolan Växthuset

DSC_0033

Hur jobbar Hultsfreds kommun för att skapa en hållbar utveckling tillsammans med näringslivet? Vi behöver alla hjälpas åt för att nå de globala målen. Företag behöver ställa om, samverka och anpassa sina affärsstrategier för att behålla kunder, anställda och investerare.

Nu startar kommunens och det lokala näringslivets Agenda 2030-stafett. En stafett där vi lyfter fram olika initiativ i dessa frågor, skapar dialog mellan företagare och hoppas kunna inspirera fler att påbörja eller utveckla sitt hållbarhetsarbete.

Vill du vara med i vår stafett och berätta hur ni jobbar med hållbarhet på ert företag? Stort som smått är lika viktigt! Kontakta oss på lots@hultsfred.se

Läs mer om de globala målen och hur Hultsfreds kommun arbetar med dem på hultsfred.se/agenda2030.

Maj 2023 – Kommunens Agenda 2030 stafett avslutas på Växthuset

Agenda 2030-stafett förskolan Växthuset - Arvid Lindblad, Frederika Svensson, Marie Karlsson, Annelie Johansson

Det har blivit dags för sista mötet i Agenda 2030-stafetten. Vi gästar förskolan Växthuset i Hultsfred. Detta är en ny verksamhet i deras vision kan man bland annat läsa ”Bryta ny mark…en bra plats för vuxna och barn…inne möte ute…växtkraft och hållbar utveckling för framtiden” 

Vi träffar verksamhetens två rektorer Marie Karlsson och Annelie Johansson men vi springer också på några av förskolans 200 barn. Det är nytt, det är spännande och det är en inspirerande plats på många vis, både inne och utomhus. 

-Byggnaden är unik för Sverige och vi har varit med i hela processen från ritningar, under byggnationen, till att fylla upp lokalerna och till att ansvara för den verksamhet som drivs här nu, berättar Marie. 

Även utemiljön är imponerande, med den närliggande skogen som är en stor del av förskolans område. 

-Vi har också en egen odlingspedagog med växtmiljöer både utomhus och inomhus, berättar Annelie. 

Det är inte ovanligt att barnen får delta i olika projekt från jord till bord med egna planteringar som till slut hamnar på deras egen lunchtallrik. 

Värdeorden för verksamheten är: välkommet, mod, tillsammans, växtkraft, framtidstro och utforskande.  

Flera av Agenda 2030 målen är en naturlig del av vardagen här. Alltså en naturlig del för barnen, varje dag. Det kommer göra skillnad i framtiden var så säker.  

Med detta möte avslutar kommunen sin stafett. Men arbetet med Agenda 2030 och att uppfylla dess mål fortgår såklart! 

 Februari 2023 – Frendo lämna stafettpinnen till förskolan Växthuset 

Martina Alexandersson Fendo, Annelie Johansson och Marie Karlsson förskolan Växthuset.

Det är torsdag förmiddag och fikagästerna kommer och går på Frendo i Hultsfred. Den naturliga mötesplatsen för så många människor. Ja redan här gör familjen Alexandersson en viktig insats i arbetet med Agenda-2030 sett till mål 3 – god hälsa och välbefinnande.

– Vi har väl inte haft någon direkt plan i vårt hållbarhetsarbete men när man tittar på verksamheten i sin helhet så gör vi väldigt mycket redan, säger Martina Alexandersson när vi möts över en fika på Frendo.


Med i dagens dialog i stafetten är också Leif och Lotta Alexandersson, ägare till macken och Marie Karlsson och Annelie Johansson rektorer på nya förskolan Växthuset. På plats finns också kommunens hållbarhetsstrateg Arvid Lindblad. 
 

När familjen Alexandersson tittat lite närmare på den 17 målen i Agenda 2030-arbetet så är det sex av dem man valt att plocka upp, flera av dem har koppling till sina anställda.

– Vi ser oss som en stor familj och då vill man såklart ta hand om sina anställda så mycket och bra vi bara kan, säger Martina


Där kommer mål 3 som nämndes ovan in, mål 4 som innebär god utbildning för alla och mål 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.


– Alla har såklart kollektivavtal och vi har jobbat lite mer medvetet med att skapa ”rättvisa scheman” som varit uppskattat. Där både jobba och familjeliv får ta plats, berättar Martina. 
 

Bygga nytt för framtiden 

Både Växthuset och Frendo har ju senaste tiden byggt nytt. Förskolan är ju ett helt nytt bygge från grunden, medan Frendo byggt om och ut sina lokaler. 

-Här har det ju blivit stora förändringar och förbättringar både för oss som jobbar här och för kunderna, berättar Martina.
Leif som varit byggledare ser ju nu när han tittar tillbaka i byggprocessen att det också fallit väl ut när det kommer till Agenda-2030. 

– Exempelvis så har vi bytt ut hela ventilationssystemet vilket skapar bättre hälsa. Det är också framdraget och förberett för en laddstolpe till elbil men hurvida det blir något stolpe eller inte får vi se framöver, berättar Leif.  

Men mest vinster om man ser till hållbarheten har gjort i område 7, hållbar energi. Köldmedel är numera CO2 så alla kylar och frysar är helt miljövänliga. Hela butiken är försedd med ledbelysning. Inte att förglömma så har hela bygget gjorts av det lokala näringslivet. Det lokala tänket har alltid legat familjen varmt om hjärta och så kommer det fortsätta att vara. Det syns också i utbudet på presentartiklar där man valt att lyfta fram många lokaler aktörer och säljer deras produkter.  

1500 semlor 

Den stundande fettisdagen är i antågande och butiken hoppas slå rekord i år igen. Överlag så är det poppis att äta allt från frukost, fika, lunch, middag och kvällsmat från Frendos kök. 

-Den biten har utvecklats jättemycket och renoveringen banade väg för ett bättre kök och mer möjligheter. Vi försöker hålla hög kvalité på det vi serverar. Matsvinnet är nästan obefintligt. Vi tillverkar efter hand både för att minska svinn och för att hålla hög kvalité, berättar Martina. 

Vi som sitter runt bordet håller med om att fikat smakade väldigt gott och att det inte är svårt att få inspiration eller köpa med sig något efter ett besök på Frendo. 

Nästa gång är vi framme vid sista mötet i vår Agenda-2030 stafett, då får vi veta med om nya förskolan Växthuset.  

 

Oktober 2022 – Städbolaget lämnar stafettpinnen vidare till Frendo

Agenda 2030-stafetten mötet mellan Städbolaget och Frendo

Att jobba hållbart har länge varit en självklarhet för Städbolaget men inget man satt på pränt i ett dokument, utan det har varit mer medvetna val för medarbetarna. Men under hösten har man gått från handling till ord kan man säga. Med hjälp av Almi har Städbolaget jobbat fram en arbetsmiljöpolicy.

-Vi har varit Svanen-licensierade sedan 2016 och jobbat på med de krav som ställs på oss men att nu ta hjälp av Almi tycker jag fungerade riktigt bra. Att han någon som kan sin sak och som leder arbetet framåt i dessa frågor har varit värdefullt för oss, säger Philip Rüdiger, ägare av Städbolaget.

I dagens överlämnande representeras Frendo av Martina och Leif Alexandersson som med intresse lyssnar på hjälpen som Almi kan bidra med.

-Det kände jag inte till innan. Ibland behövs det att någon driver på ett arbete som detta när man själv är mitt uppe i att den dagliga verksamheten ska fungera, säger Leif Alexandersson som får medhåll av Martina att detta måste kollas upp lite närmare.

I workshops och grupparbeten har de anställda med arbetsledande funktion på Städbolaget jobbat sig framåt i flera frågor och arbetet har nu lett fram till åtta fokusområden.

I det fortsatta arbetet ska nu alla de 125 anställda (ca 90 helår) allt eftersom ta del av policyn och använda den i den dagliga verksamheten.
Städbolaget har funnits i 22 år och är ett av kommunens tio största företag om man ser till antal anställda. Majoriteten av personalen är från trakten.

-Vi värnar alltid om det lokala och försöker vara lojala mot vår personal för att få hela kedjan att fungera och att de ska stanna hos oss och känna sig stolta i sin yrkesroll. Så självklart är både det lokala engagemanget och personal två av företagets fokusområden även framöver.

På städbolaget har man inte jobbat rent konkret gentemot målen i Agenda 2030 men när man plockade upp målen såg man att många av dem gick att bocka av i det arbete som gjorts i flera år och som nu plockats fram genom den nya arbetsmiljöpolicyn.

Z-vatten

Under 2022 investerade Städbolaget en halv miljon kronor i en ny maskin som tillverkar eget rengöringsmedel utan kemikalier. Det finns ett 40-tal kommuner som redan gjort investeringen men inom städföretagen är Städbolaget en av få än så länge och väldigt tidiga i sin satsning.

-Det är en stor investering för ett så pass litet företag som vi. Men vi tror på detta och det fungerar fantastiskt bra. Vi kommer aldrig komma helt ifrån att använda kemikalier men det har minskat enormt mycket, berättar Philip när han visar oss maskinen som tillverkar z-vattnet.

Även dunkarna som vi förvarar z-vattnet i kan återvändas…tidigare när man köpte in andra medel så fylldes det ju hela tiden på med plastdunkar så det är också en vinst för miljön.

Nästa gång är det Martina och Leifs tur att berätta hur deras resa varit och hur man tänkte kring hållbarhet när man byggde nytt och satsade framåt i sin senaste stora satsning, Frendo 2.0. Det ska bli spännande att höra mer om och kanske kan det inspirera någon annan att våga satsa framåt…och hållbart.

Maj 2022 – Axipto lämnar stafettpinnen vidare till Städbolaget

Philip Rudiger o Jesper Madsen

I ett intressant möte mellan Jesper Madsen, Axipto i Målilla och Philip Rüdiger, Städbolaget i Hultsfred möts denna gång två drivna entreprenörer från två skilda branscher. Den ena är en tillverkningsindustri, den andra ett tjänsteföretag. Den ena med en majoritet av kvinnor bland de anställda, den andra saknar just nu kvinnor helt i verksamheten. den ena med kunder både inrikes och utomlands, den andra med kunder mer regionalt. Trots många olikheter är de på många punkter lika, drivna företagare och företag som står inför utmaningar i arbetet för en mer hållbar framtid.

Jesper och hans kollegor har jobbat hårt med miljöarbetet under en tid och uppföljningsarbetet framöver blir än viktigare.

-Kvalitet- och miljöarbetet är högt prioriterat hos oss och det går igen i samtliga affärsområden. Vår största miljöpåverkan är luftutsläpp från transporter och användning av skärvätska, berättar Jesper Madsen.

Företag tar steg hela tiden. Idag står bergvärme för energiförsörjningen, företaget jobbar med eltruckar, de som har tjänstebil har elbil, transporterna ska vara hållbara och företaget jobbar mycket med förpackning och hantering av avfall.

-I Nybro finns vår kvalitetschef som hela tiden driver på arbetet. Utmaningar framåt är ju att få med alla, att hållbarhetsfrågan prioriteras varje dag. Att verkar för jämställdhet är ett av våra mål i Agenda 2030 arbetet och här i Målilla har vi just nu inte har någon tjej anställd, säger Jesper.

Agenda målen

När det kommer till målen i Agenda 2030 så har Axipto valt att lyfta fram och jobba med 8 av de 17 målen:

3 – god hälsa och välbefinnande
4 – god utbildning för alla
5 – jämställdhet
7 – hållbar energi för alla
8 – anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9 – hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12 – hållbar konsumtion o produktion
13 – bekämpa klimatförändringarna

Enheten i Målilla är en av Axiptos tre fabriker i landet, de andra två ligger i Nybro och Mönsterås. Axipto omsätter 160 miljoner kronor varav Målilla står för 43 miljoner. Axipto ingår i Inducore koncernen.  Moderbolaget ligger i Västerås, där ryms 12 bolag som tillsammans omsätter 750 miljoner kronor. Axipto är legotillverkare och tillverkar främst gjutna produkter genom manuell bearbetning i CNC-maskiner.

Nästa gång får vi veta mer om Städbolaget som i mångt och mycket tänker och jobbar hållbart sedan länge men som precis inlett ett arbete med att tydliggöra sina insatser kring hållbarhet.

April 2022 – Hagelsrums Biogas lämnar stafettpinnen till Axipto 

Gunnar Bergström Biogas och Jesper Madsen Axipto

Masugn, vitsippor, kossor och biogas. Ja denna gång har vi landat på Hagelsrums Gård. Där finns sen en dryg månad tillbaka Gunnar Bergström, nyanställd processingenjör på Hagelsrums Biogas. I samband med överlämningen till Jesper Madsén, Axipto fick Gunnar lära oss mer om gårdens historia, nutida verksamhet och framtidstankar.

-Familjen Birgersson köpte gården 2008. Då fanns det ett 100-tal kor på gården. Idag är antalet kor 560 och de producerar årligen tillsammans 7 miljoner kilo mjölk, berättar Gunnar Bergström.
På senare år producerar dessa kor, med hjälp av mycket teknik, även biogas som levereras till biogasmackar i Målilla, Hultsfred, Högsby, Vimmerby och Eksjö.

Man kan säga att biogasdelen har två produkter, biogas som man säljer och gödsel som man i dagsläget använder internt.

Första biogastraktorn 

Att de flesta av gårdens bilar går på biogas är ingen nyhet, men nu har man också investerat i sin första traktor som går på biogas.
-Vi hoppas den ska komma till sommaren. Det blir mer av en demomaskin, klart vi om någon måste ju testa marknaden och visa vägen, menar Gunnar.

Det var 2012 som gården startade upp sin produktion av biogas för internt bruk. 2017 växlade man upp verksamheten och började sälja gasen på flera biogasmackar. Nu hoppas man genom Gunnars anställning kunna växla upp ytterligare och öka sin plats på marknaden.
-Vi tittar bland annat på industri- och transportsidan, berättar Gunnar.

-Förutom biogasen äger vi ett vattenkraftverk i Rosenfors och vi tittar på en egen solenergianläggning. För alla på gården har hållbarhetsfrågor alltid varit en självklarhet. Alla jobbar mot samma mål så Agenda-arbetet har alltid funnits på gården, säger Gunnar.

När vi tittar närmare på de 17 målen i Agenda 2030 är det flera av områdena som man snabbt ser en koppling till i verksamheten. Matproduktion, hälsa- o välbefinnande, utveckling, rent vatten, hållbar energi, ta vara på de resurser gården har…bara för att nämna några.

Vid nästa möte flyttar vi in i industrin igen och får då veta mer om vad Jesper Madsen, Plant Manager och han kollegor vid Axipto i Målilla gör för insatser för en mer hållbar framtid.

Mars 2022 – New Generation lämnar stafettpinnen till Hagelsrums Biogas

Gunnar Bergström Hagelsrums Biogas o Melker Johansson New GenerationFöretagsnamnet New Generation andas hållbarhet och dess ägare Melker Johansson visste tidigt att han ville designa inredning som gör så lite klimatavtryck som möjligt och att produkten ska hålla i generationer.

Vid mötet mellan Melker Johansson och Gunnar Bergström, nyanställd processingenjör på Hagelsrums Biogas var det lite som att bevittna en spännande tennismatch med fokus på hållbarhetsfrågor som faktiskt också resulterade i ett returmöte. Alltså ett framtida möte som kanske kan leda till gemensam samverkan.

Melker startade sitt företag som i vardagligt tal går under namnet New Gen för två år sedan. Extra kul är att företaget är sprunget ur ett UF-företag som Melker drev tillsammans med en klasskamrat.

-Mitt intresse för trä och hantverk har jag haft länge och det ligger lite i familjen. 2016 gjorde jag julklappar i trä till mamma och pappa och 2018 startades UF företaget Smålandseken och lite på den vägen är det, berättar Melker.

Från att Melker själv skött varje del i företaget har han nyligen anställt en säljare och tar också hjälp av en student som sköter marknadsföringen.

– Idag har företaget tolv återförsäljare runt om i hela landet och fler är på väg in, vi kommer inom kort också finnas på fyra stora e-handelsbolag. Ett av dem finns i fyra länder så våra produkter kommer spridas i världen. Det är häftigt att från UF-tiden och framåt har inte bara företaget vuxit utan jag har också utvecklats mycket som människa, säger Melker.

Eget sågverk

Fram tills nyligen har alla produkter tillverkats i företagets eget snickeri som Melker har i anslutning till bostaden. Idag sker tillverkningen i Grimslöv, Gnosjö och på KGM i Hultsfred.

-Nu kan jag fokusera mer på våra produkter som jag helt designar själv och gör prototyper till. Men jag lägger mest tid vid sågen. Företaget har investerat i ett eget sågverk och en virkestork som ligger utanför Mörlunda, det gör att vi kan hantera hela kedjan från stock till färdig produkt.  Utmaningen är ju att få ut så mycket man bara kan av ett och samma träd och vår unika märkning av varje produkt är vi ensamma om.

Varje produkt som företaget säljer har sin egen historia. Den förses med ett nfc-chip. Genom att lägga telefonen vid produktens logga kan man få kunskap om produkten och förädlingsprocesserna men också se vart trädet stått i århundraden.

-Det är helt unikt och något vi utvecklat själva. Vi vill att produkterna ska vara unika på flera sätt och inte anses som en ”slit och slängprodukt”.  Dessutom anpassar vi våra produkter efter mått och spill på våra övriga produkter i sortimentet.

Ny produkt under stafettperioden

Under tiden som New Gen haft stafettpinnen i sin ”ägo” har man presenterat en ny produkt som man tillverkat av återvunnet material.

-Det kommer nog inte bli en storsäljare men Wood Chunks som den heter är små ekbitar som är snyggt paketerade. Bitarna lägger man på grillen för att ge smak åt det man grillar. Övrigt spill som spån från vår produktion går till uppvärmning av en industrifastighet, berättar Melker.

UF-företag, unga entreprenörer, hållbarhetsprofil så många viktiga nämnare även på kommunens agenda. Vid nästa möte får vi veta allt om vad Gunnar och Biogasen i Hagelsrum har på g och kanske också vad nästa möte mellan dessa två engagerade killar resulterade i.

Januari 2022 – DB Schenker lämnar över stafettpinnen till New GenerationAgenda 2030 stafetten Schenker New Generation liggandeSjälvklart var kommunen med och ”tjuvlyssnade” när Lotta Miss, branch manager på DB Schenker i Hultsfred och Melker Johansson, grundare och ägare av New Generation i Målilla träffades för att snacka hållbarhet.

-Vårt företag är stort och verkar globalt och vi är alla är kopplade till FN:s globala hållbarhetsmål genom Agenda 2030, berättar Lotta Miss.

Schenker har liksom många andra valt att fokusera på några av dom 17 målen som finns med i planen.

-Vi har valt att jobba med tre områden där vi får med tio av hållbarhetsmålen som finns med i Agendas mål. Det handlar om att hitta förnybar energi fortare, utveckla framtida hållbarhetslösningar och vara först i det arbetet och jobba inkluderande, att vi lyfter vår personal, att de mår bra och att vi siktar på att jobba jämställt, säger Lotta Miss

150 års jubileum

DB Schenker fyller dessutom jämt i år och då har man valt att satsa lite extra på sin personal och på välgörenhet. I ett globalt projekt genomför företaget en utmaning där de uppmanar att all personal ska röra mer på sig under 2022.

-För varje kilometer vi medarbetare rör på oss så skänker företaget pengar till välgörande ändamål. Vi är ganska många anställda globalt så det lär blir en hel del pengar, berättar Lotta Miss.

I Sverige och på DB Schenker i Hultsfred lägger man störst fokus på området nr 13 i Agenda målen ”Bekämpa Klimatförändringar”.

-Det innebär att vi är i en process där vi minskar vårt beroende av fossila drivmedel. Vi ställer om till ny utsläppsfri teknik, exempelvis el o gas och vi försöker skapa medvetenhet och engagemang för klimatomställningen. Målen som är satta i Sverige är att vi ska minska koldioxidutsläppen med 70 % till 2030 och att vi ska vara klimatneutrala till 2040, berättar Lotta Miss vidare.

Såklart möts DB Schenker liksom alla andra av nya utmaningar längs sin hållbarhetsresa, just nu inte minst bränsle- och elpriserna. Trots utmaningar så har DB Schenker i Sverige lyckas minska utsläppen sedan 2006 med 57 %.

Hållbarhetsarbetet på DB Schenker i Hultsfred fortsätter liksom kommunens Agenda-2030 stafett. Där vi nu går från en stor aktör i kommunen till en mindre, som driver sin verksamhet på hållbarhetstänk. Till och med företagsnamnet New Generation klingar hållbarhet. Vad Melker Johansson jobbar med berättar vi mer om nästa gång stafetten rullar vidare.

December 2021 – NorDan AB lämnar över stafettpinnen till DB Schenker

Agenda 2030 Nordan projekt recycling

Nu har Cecilia Hedblad Sjölin, fabrikschef på NorDan AB i Kvillsfors lämnat vidare stafettpinnen till Lotta Miss, branch manager på DB Schenker i Hultsfred. Vid ett både imponerande och inspirerande besök vid NorDans fabrik i Kvillsfors berättade Cecilia Hedlbad Sjölin om företagets verksamhet men främst om deras hållbarhetsarbete.

NorDan AB ingår i NorDan gruppen. Företaget är ledande inom tillverkning av dörrar och fönster.
Huvudkontoret finns i Norge. Företaget omsätter 3,4 miljarder om året och har totalt 2200 medarbetare.
I det svenska bolaget finns cirka 350 anställda, varav cirka 100 i Kvillsfors. Fabriken i Kvillsfors omsätter cirka 200 miljoner per år och är en av de mindre fabrikerna i Sverige sett till ytan.

När NorDan inledde sitt hållbarhetsarbete var det tydligt att det skulle finnas en bra grund för hållbarhet med ett tydligt ledningssystem. Systemet utformades med ledningsprocesser, huvudprocesser och stödprocesser. Det skulle vara ett öppet, lätt system som alla medarbetare skulle kunna navigera i.
Resultatet blev NDPS, Nordan Produktionssystem. Ett eget leansystem. Systemet består av sex lika ben. Ett årshjul över NPDS visas där uppföljningar är en viktig del.
Företaget jobbar utifrån en teamorganisation. Där bland annat olika fabriker bedömer varandra utifrån NorDans eget system. En gemensam teamtavla finns för alla fabriker. Utifrån den visas den dagliga styrningen och via den kan man lämna förbättringsförslag.

-Mallen måste var lätt att arbete med. Vi skapar även tävlingar mellan olika fabriker och teamen. Och nyttjar vi varandras goda exempel ger det också poäng i tävlingarna, berättar Cecilia Hedblad Sjölin.

NorDan jobbar med att ständigt hitta förbättringar utifrån Kaizenformatet. Hur såg det ut innan? Hur såg det ut efter?
NorDan har blivit uppmärksammade nationellt. 2019 blev de året leanbyggare.
2017 ansökte NorDan om medlemskap i SIQ, Swedish Institute for Quality.
NorDan fick vara pilotföretag inom ett projekt för kvalitetsledning. Ur detta skapades en ny strategi, eco digital ready.

Alla mål och ”undermål” utifrån Agenda 2030 sågs över. De som kunde implementeras i NorDans verksamhet plockades ut. Därefter delades målen upp i olika kategorier.

Dessa Agenda 2030 mål jobbar NorDan med:

Lokal värden
Mål 8 (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt) och Mål 11 (hållbara städer och samhällern)

Fokus på människan
Mål 3 (god hälsa och välbefinnande) och Mål 5 (jämställdhet)

Resurseffektivisering
Mål 9 (hållbar industri, innovationer och infrastruktur och Mål 12 (hållbar konsumtion och produktion)

Genomförande och partnerskap
Mål 17 (genomförande o partnerskap) NorDan är vänföretag åt Rädda barnen. En hållbarhetspartner. NorDan går in och stöttar olika projekt i Sverige. Företaget är även huvudsponsor av Malmös damlag i handboll.  

Additiv tillverkning är en särskild hjärtefråga för Cecilia.
Tillsammans med BLB och Stora-Enso skapades en stor 3D-printer. Idag går det att köpa fönster som har tillverkats i 3D-printern.

– Att investera för att lära är viktigt för oss, påpekar Cecilia Hedblad Sjölin

Det ställs ökade krav på återanvändning av byggmaterial från produktionen. På fabriken i Kvillsfors jobbar personalen med en omvänd produktionsprocess där personalen plockar isär fönsterna. Därefter återanvänds det som kan.

-Detta är ett recycling projekt som vi gör ihop med NCC Sverige, berättar Cecilia när hon visar upp även denna anläggning som också ryms i Kvillsforsfabriken.

Elen var en stor bov i dramat när NorDan kartlagde sin verksamhet. Det första de gjorde var att säkerställa att all el som köps in ska vara grön enligt certifiering.

Därefter anlade företaget solcellanläggningar på alla fabriker i Sverige.

-Idag genererar solcellerna 10 % av fabrikernas totala behov. Dessutom tar vi tillvara på vårt eget träspill som blir spån som används till uppvärmning av anläggningen, säger Cecilia Hedblad Helin.

Fler insatser görs men detta är ett axplock ur NorDans arbete med hållbarhetsfrågorna. Nästa gång får vi veta mer om vad Lotta Miss och DB Schenker jobbar med i Hultsfred, då de tar nästa ”sträcka” i kommunens Agenda-2030 stafett.

November 2021 –  Agenda 2030-stafetten startar
I samband med kommunens tillväxt- o näringslivsrådsmöte lämnades stafettpinnen över till första företaget som deltar i Agenda 2030-stafetten. Vid mötet berättade Arvid Lindblad, hållbarhetsstrateg om kommunens Agenda 2030 arbete.
Det är NorDan, som tillverkar fönster och dörrar, som tar täten i denna stafett. På plats vid rådet fanns Cecilia Heblad Sjölin, fabrikschef Kvillsfors och Jörgen Olsson som är koncernens hållbarhetschef. De berättade för rådet hur NorDan arbetar med dessa frågor, ett imponerande arbete. Det kommer vi berätta mer om när stafettpinnen lämnas vidare under december.

Agenda 2030 stafetten Starten Nordan