Har du och dina medarbetare kunskaper om HLR, grundläggande brandkunskap eller hur du gör för att förebygga hot om våld?

Rebecca från räddningstjänsten

Ett sätt att förebygga, förhindra olyckor och nödlägen är att genom kunskap veta hur du ska agera i olika situationer.  

– Det kan tyckas vara självklart, men även det självklara kräver en del arbete. Den som vet hur HLR påbörjan kan rädda liv och den som vet vad en svetsgnista kan ställa till med, är noga med säkerhetsarrangemangen. Vi vet också att kunskap är en billig försäkring, tyvärr vet vi också vad bristen på kunskap kan ställa till med, berättar Rebecca.

Räddningstjänsten jobbar med att förebygga och minska konsekvenser vid olyckor och har erfaren personal som regelbundet utbildar inom bland annat HLR, första hjälpen, grundläggande brandkunskap och utbildning i hot och våld. 

Läs mer om vilka utbildningar räddningstjänsten håller i och boka in arbetsgruppen redan idag.