Publicerad: Uppdaterad: 2018-03-21 7:29

107 sökande till underskötersketjänster

Jenny Strangnefjord och Lise-Lotte BertilssonJenny Strangnefjord, en av undersköterskorna på Bemanningsenheten, tillsammans med verksamhetschef Lise-Lotte Bertilsson.

I juli månad annonserade Hultsfreds kommun för första gången på väldigt länge efter undersköterskor. Trots att det råder brist på undersköterskor i landet sökte fler än någon vågat hoppas på, 107 stycken.

Rekryteringen blev en framgång. Av de 107 sökande var 85 personer utbildade undersköterskor. Kommunen har nu erbjudit 40 stycken tillsvidareanställning.
– Vi är stolta och glada att så många sökte. Nu kan vi hälsa nya, duktiga medarbetare välkomna till oss, säger Lise-Lotte Bertilsson, verksamhetschef på bemanningsenheten, socialförvaltningen och Johanna Bälter, personalkonsult på socialförvaltningen.

Hultsfreds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda tillsvidareanställning direkt istället för att låta duktiga medarbetare arbeta på vikariat.

Alla som intervjuades fick frågan om varför de valt att söka arbete i Hultsfreds kommun och det visade sig att det fanns gemensamma faktorer bland de sökande. Många uttryckte en glädje över att få önska sysselsättningsgrad och att få utvecklas i sin yrkesroll genom att få möjlighet att byta arbetsplats. Det blev också tydligt att Hultsfreds kommun har ett gott rykte som arbetsgivare och att många är nyfikna på organisationen.

Kommunen arbetar aktivt vidare med frågan om Rätt till Heltid vilket skulle innebära att alla medarbetare inom vård och omsorg anställs på heltid men ges möjlighet att önska hur mycket de vill arbeta. Detta som ett led i satsningen Attraktiv arbetsgivare, där fokus ligger på att befintliga medarbetare trivs och vill stanna och att potentiella medarbetare skulle vilja arbeta hos kommunen.